Детенце хубаво,пиленце любаво,къде под мишницас таз малка книжчица? Отивам бабичко,макар и ...

Детенце хубаво,

пиленце любаво,

къде под мишница

с таз малка книжчица?

 

Отивам бабичко,

макар и слабичко,

книга да се уча,

добро да сполуча!

                    

Иван ВазовУебсайт в alle.bg